Minimalistisk webdesign

Noen tror at en god nettside er en komplisert nettside med masse grafikk, animasjoner og flotte bilder. Det er ikke nødvendigvis sant. Animasjoner og fine bilder kan tiltrekke seg nysgjerrige blikk, men altfor mange bilder og animasjoner gjør siden komplisert og uoversiktlig.Dersom du skal lage en informativ nettside, er teksten viktigst. Da skal teksten framheves og ikke forstyrres av unødig grafikk. Animasjoner, bilder og grafikk kan framheve tekstens innhold, men noen ganger trenger man ingenting ekstra for å gjøre siden interessant.Det er lettere å fokusere på lesing av tekst dersom det ikke skjer altfor mye rundt teksten. Animasjoner og bilder trekker blikket vekk fra teksten, så hvis du har noe viktig å si, bør du begrense de forstyrrende elementene til et minimum.En minimalistisk nettside er også lett å finne fram på. Brukerne får raskt oversikt, og finner fram uten mye om og men. Derfor passer minimalistisk design også på en salgsside eller en side som informerer om produkter og tjenester.Det kan være fristende å overpynte en kake før du serverer den, men smaken blir ikke bedre av den grunn. Det samme gjelder med nettsider. Ikke dekorer altfor mye. Det er ikke dekoren som er viktig, det er innholdet!