Programmering, API og SSB

Programmering innebærer prosessen det er å utvikle, skrive, feilsøke, teste og gjøre vedlikehold på et programs kildekode, som igjen tolkes av en datamaskin. Programmereren, eller utvikleren, lager en kode som følger en spesiell syntaks som beskriver programmets oppførsel.API (Application programming interface), også kjent som programmeringsgrensesnitt, kan beskrives som en programvares grensesnitt som gjør at visse elementer av programvaren kan bli aktivert fra annen programvare. Dette innebærer at ukompliserte applikasjoner i økt kontekst kan foreta endringer og behandle data. Programvare-elementer som «jobber sammen» på denne måten, omtales ofte som komponenter. Et API gir en beskrivelse av metodene en spesifikk programvare kan kommunisere på.Ofte benyttes API ved behandling av data i en database. Statistisk sentralbyrå (SSB) har et enormt lager av databaser, og har siden 1876 vært Norges offentlige formidler av statistikk. SSB tilbyr et API, hvor du raskt kan hente frem og integrere deres data med ditt eget system. Her kan du lage egne datasett, og utføre egendefinerte spørringer mot flere tusen tabeller i Statistikkbanken. For å bruke API-et deres er det en fordel å være trygg på hvordan du lager en tabell i Statistikkbanken, og er kjent med http-protokollen. SSB tilbyr et gratiskurs som varer i tre timer, der du kan lære mer om API og Statistikkbanken.

Chad West